Robes Marie Laporte

Robe Coralie

Robe Cécilia

Robe Pacôme (Montpellier)

Robe Leana (Lyon & Bordeaux)

Robe Suzanne (Lyon Bordeaux)

Robe Isaure (Lyon uniquement)

Robe Djerba

Robe Goa

Robe Santorin

Robe Blue Bay (Montpellier et Bordeaux)

Robe Betty (Montpellier et Bordeaux)

Robe Margot

Robe Dis Moi

Robe Kate